پیدا

قبل از دعای سلامتی

درخواست حذف اطلاعات

روایات مختلفی به بیان آثار، فوائد و ویژگی هایی که بر دعا برای تعجیل فرج مرتبت است پرداخته است که به ای از آن ها اشاره می کنم : 1.این دعا سبب زیاد شدن نعمت ها است . 2.نشانه انتظار است. 3.مایه ناراحتی است . 4.نجات یافتن از فتنه های آ ا مان است . 5.مایه استجاب دعا میشود . 6.باعث آمرزش گناهان است . 7.مایه دفع بلا است . حال همه باهم رو به قبله می ایستیم و دعای فرج را می خوانیم .