پیدا

سرود حضرت علی اکبر (علیه السلام) تموم این عالم پیش پات افتاده

درخواست حذف اطلاعات

تموم این عالم پیش پات افتاده تویی که لیلایی ما به تو دلداده دلم رو با اسمت بردی اقا زاده من دل بسته روحم مسته جونم دسته ح اومد و غوغا شد عالم بالا انگاری از کعبه اومده مولا ام لیلا کردی عالم و گلشن یا عزیز ا هرا چشمت روشن تو این عالم اون که قدر این اقا رو میدونه ح تو این دنیا اون که برده این دلها رو جوونه ح بهترین شاگرد مکتب ارباب سوره یاسین رو لب ارباب حیدره ثار الله یا علی اکبر یا هو السیف الله یا هو الحیدر چه عشق شیرینی چه ن تو نور خورشیدی جلوه مهت ولی عهد عشق تو خوده ارب