پیدا

سرود مسجدی – میلاد حضرت علی اکبر علیه السلام

درخواست حذف اطلاعات

قدر تو بی حدّ و عدد/یا علی اکبر لیلا مدد
جلوه ی آن حی ّ احد/یا علی اکبر لیلا مدد
عبد خداوند صمد/یا علی اکبر لیلا مدد

یار ولی یا مولا/سبط علی یا مولا
نور دوعین یا مولا/جان حسین یا مولا

خوش آمدی یا مولا...

ای پسر خون خدا/نور چشم گل زهرا تویی
لاله ی زیبای حسین/یوسف حضرت لیلا تویی
ای ثمر نخل ولا/همه ی هستی بابا تویی

تاج سری یا مولا/تو سَروَری یا مولا
به عالمین یا مولا/جان حسین یا مولا خوش آمدی یا مولا...

ای که به وادی شرف/صاحب چشم خدا بین شدی
در ره ایثار و وفا/یاور مکتب و آیین شدی
عاقبت از عشق حسین/تو ف ِ رَه ِ دین شدی

یار ولا یا مولا/وَجه ِ خدا یا مولا
ما را ببر یا مولا/کرببلا یا مولا

خوش آمدی یا مولا...